csütörtök – Szentségimádás és közbenjáró ima, 20:30;
péntek – Közös rózsafüzér, 20:30; műhely: csütörtök, péntek, szombat


Hivatásuk és küldetésük a szemlélődésből és a testvériség megéléséből fakadó evangelizáció. Közösségük magyar alapítás, épp idén 25 éves. Alapítónőjük Szőllősy Julianna Christophora nővér. Assisi Szent Ferenc Reguláris Harmadik Rendjének Szabályai szerint élnek.
Budapesten kezdték meg közös életüket.
1991-ben az Egri Főegyházmegye területén telepedtek le. Először Szomolyán, 1992-ben Bükkszentkereszten, 1994-ben Arlóban, majd 2004-ben Miskolcon alapítottak nővérházakat.
Szolgálataik különfélék, általában az emberekkel való közvetlen kapcsolatban: lelkivezetés, lelkigondozás, életrendezésben segítségnyújtás; lelkigyakorlat-tartás; imacsoportok, közösségek, találkozók szervezése, koordinálása; hitoktatás, szentségek vételére felkészítés – felnőttek körében is; tanítás; kántorkodás, énekes és hangszeres zenei szolgálat; idősek, betegek látogatása, áldoztatása; cigánypasztoráció; ifjúsági munka az egyetemi lelkészségen; Hospice–ban betegek szolgálata; rászorulók segítése.
Bővebb információ honlapjukon: www.szfkisnoverei.communio.hu