KERÉNYI LAJOS ATYA EGERSZALÓKI LEVELE

Téma: ISTEN MA IS FIATAL!

Üzenet: Hát, Te se vénülj meg LELKILEG!

 

Mécs László verssoraival kezdem:

Az Isten ma is fiatal.
Mer játszani labdás naprendszerekkel,
a harangvirággal. Csupa diadal
ez a bolondos, szép tavaszi reggel.
Ellenfelei, mint ruhadarab vénülnek.
Ő meg ugyanaz mard.
Mily vén lett NÉRÓ és Voltaire.
Meglegyint a kriptaszag nevükre..
Dohos por lett mind, aki káromolta ŐT.
Lenint háromszor balzsamozta már a Szovjet.
és önmagát is. Hullaszaga van.
Az Isten meg tavaszt játszik vígan.

Az idei Egerszalók szeretné megtalálni és felkínálni az állandó fiatalodás titkát. A mai társadalmak és személyek legveszedelmesebb betegsége az elöregedés, a lelki megvénülés.

  • Mi is ez? Lelki kiüresedés. Eszmék, nemes célok elfojtása, végül elvesztése. Az értelem, a gondolkodás „fafejű” lesz. Ezeket aztán követi a függések, a szexuális torzulások, és valamiféle, fájó elnévtelenedés, kínzó kudarcélmények sorozata.
  • Egerszalókon meg akarjuk és meg is fogjuk tanulni a fiatalodás szent „receptjét”. Bár ez sok áldozattal és intelligenciával jár, mégis megéri.

Lelkesedést, ifjú lendületet ad a remény. Ez biztosítja, hogy legyenek mindig új, elérendő célok. Ezekbe beletartozik az örökkévalóság nagy bizonyossága is. Mindezek a Jóisten segítsége nélkül nem lehetségesek.
Erről így énekel a zsoltáros: „Te azt akarod, hogy néped vigadozzék, mert visszaadtad lelke fiatalságát.”

Szomorúak, ösztönök rabszolgái, öngyilkosságon gondolkodók, ti is jöjjetek el július 18-án du. 3-ra Egerszalókra, hogy felszabaduljatok ingáitok alól, és tudjatok újra vidáman tervezni, és mosolyogni.
Lekvárkáim: Ugye eljöttök!?

Szebben be sem fejezhetném ezt a kis körlevelet, mint Mécs László már idézett versének utolsó soraival:

Itt járok a tavaszban, csendesen,
vén gyermek, s kérem ŐT ifjú
Atyámat, hogy malaszt – keze fogja
a kezem, és villanyozza minden
porcikámat, s míg éveim, e színes
madarak, egyre fáradtabb szárnnyal
szállanak,
lelkem örökre fiatal marad.

 

Szeretettel várlak benneteket a szervezők nevében is!

Lajos atya

KAPCSOLAT

Főegyházmegyei
Ifjúsági Iroda – Eger


Galo Gábor, ifjúsági referens

Federicsné Varhola Regina, irodavezető

cím: 3300 Eger, Széchenyi u. 5. email: iroda@fieger.hu
tel.: +36 (30) 582-34-14

Hivatali idő: H-P 9-16 óra között


Sajtókapcsolat:
Balogh Ferenc, sajtókoordinátor
tel.: +36 (30) 645-48-48

Ha kérdésed van, tedd fel!