A Főegyházmegyei Ifjúsági Iroda és az EFRA bemutatása

 

Az 1990-es évek második felétől az egri főegyházmegye katolikus ifjúsága körében – így Eger városában is – meglehetősen nagy aktivitás volt tapasztalható a katolikus ifjúsági közösségi élet, illetve a különböző programok szervezésének tekintetében. Idővel azonban megmutatkozott a hiánya egy olyan koordinációs háttérszervezetnek, amely munkája révén még szervezettebbé, összehangoltabbá tette volna az ilyesfajta mozgásokat, kezdeményezéseket.

 

Az ifjúsági vezetők ekkor számos megbeszélés és megfelelő előkészítés után Dr. Seregély István akkori egri érsek támogatásával létrehozták az Egri Főegyházmegye ifjúsági alapítványát, az Egri Fiatalokkal a Régióért Alapítványt, (EFRA). Az Ifjúsági Iroda, az Egri Fiatalokkal a Régióért Alapítványnak a központja.

 

Meg kell említenünk, hogy az Iroda (és egyben az EFRA) elindulásában nagy szerepet játszott Dr. Linczenbold Levente akkori egerszalóki plébános, aki 2000-ben – néhány civil ifjú segítségével – önkéntes-toborzásba kezdett a következő (és a mai napig a szervezet számára éves szinten a legnagyobb projektet jelentő) Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlat megszervezésére. A tettre kész fiatalokat különböző találkozók (országos illetve nemzetközi) részvevői listáinak segítségével szólította meg, ennek eredményeképpen egy több mint húsz főből álló csapat jött össze, akik a későbbiekben jelentős munkát végeztek az ifjúsági iroda illetve az alapítvány elindulásában is.

 

Az egri Főegyházmegyi Ifjúsági Iroda 2003 áprilisától 2011 júliusáig, Szarvas István egyházmegyei ifjúsági referens atya közvetlen felügyeletével és támogatásával működött. Jelenleg Galo Gábor atya tölti be az ifjúsági referensi posztot az Egri Főegyházmegyében.

 

Az Irodának mindig is egy főállású munkatársa volt. 2001-2011 között Federics Róbert, majd 2011 óta Federicsné Varhola Regina szervezi a feladatokat, programokat, koordinálja az önkénteseket.

Hiszen Irodánk több mint 10 éve önkéntes fiatalok segítségével végzi feladatát, akik a programok megvalósulásához aktívan hozzájárulnak, így Alapítványunk által fogadni tudunk fiatalokat közösségi szolgálat elvégzésére, melyet az intézménnyel kötött megállapodásunk után le is tudunk igazolni a diákok számára.

 

Az Iroda és az EFRA fő célkitűzései között szerepel, hogy összegyűjtse és koordinálja az Egri Főegyházmegye területén lévő ifjúsági kezdeményezéseket. Fontos cél az is, hogy a helyi, regionális, országos és nemzetközi ifjúsági rendezvényeken is megjelenjen, a szervezésükbe önkéntessége révén bekapcsolódjon.